Persbericht vrijdag 3 februari (Plain text)
Ook "softe" beta's vrezen plannen Tweede Fase
In navolging van de "hardere" beta-studenten (wiskunde, natuurkunde en informatica) protesteren nu ook de studenten van studies als geneeskunde, scheikunde en biowetenschappen tegen de nieuwe plannen van minister Van der Hoeven.

Uitgedund
De studieverenigingen sluiten zich aan bij de brief op www.lievemaria.nl, maar vrezen vooral voor hun eigen toekomstige studenten. Het profiel Natuur&Gezondheid zal in het voorstel van Maria van der Hoeven (OCW) erg uitgedund tevoorschijn komen. De hoeveelheid verplichte wiskunde zal afnemen en daarbij komt ook nog eens dat natuurkunde gedegradeerd zal worden tot een keuzevak.

Natuur&Gezondheid
Het profiel Natuur&Gezondheid is gericht op aansluiting op de medische, scheikundige en biologische opleidingen. "Met dit voorstel op tafel, kunnen echter enkel nog Natuur&Techniek-leerlingen fatsoenlijk toegelaten worden, ware het niet dat die dan nog biologie missen.", aldus de studenten. Daarom vragen de studenten de minister om in ieder geval wiskunde B verplicht te stellen voor het profiel Natuur&Gezondheid, en om het kiezen van natuurkunde als keuzevak te stimuleren.

Basisprincipe
Volgens de actievoerders is de minister nu bezig het basisprinicipe van de Tweede Fase onderuit te halen. "De profielen binnen de Tweede Fase zouden rechtstreeks aansluiting moeten bieden op het vervolgonderwijs. Keuzevakken zouden voor aansluiting geen vereiste moeten zijn.".


Noot voor de pers

Voor meer informatie over de brief van de studieverenigingen kunt u contact opnemen met Frank van Rest van studievereniging "De Leidsche Flesch" via (071 . 527 70 70 / 06 28 85 91 40 en frank@deleidscheflesch.nl).


Persbericht woensdag 1 februari (Plain text)

"Studenten teleurgesteld in lieve Maria"
Beta's komen met alternatief voorstel


In een reactie op het nieuwe voorstel laten de studenten achter www.lievemaria.nl weten dat ze teleurgesteld zijn in de minister. De studenten voerden eerder al actie tegen de nieuwe plannen van Maria van der Hoeven, waarop ze met een nieuw voorstel kwam.

Open brief
In een open brief lieten de studenten weten dat ze aansluitingsproblemen ervaren tussen de middelbare school en de universiteit. De studenten konden bij hun actie de steun genieten van de VSNU (vereniging van universiteiten), het LAKS (scholierenorganisatie) en het ISO en LAKS (beiden studentenorganisaties). Minister Van der Hoeven werd op de website www.lievemaria.nl dringend verzocht haar plannen nogmaals te overwegen.

Nieuw voorstel
In het debat over de plannen drongen kamerleden aan op een nieuw voorstel van de minister. Ook werd van de minister verlangd dat ze dit zou toetsen bij betrokken organisaties. Nu reageren de betastudenten niet echt positief. "Wij strijden niet enkel voor nieuwe plannen van de minister, maar concluderen dat het bij onszelf mislukt is. Taak is dus om in het nieuwe plan niet het huidige wiskundeniveau te evenaren, maar dat sterk te verbeteren.", aldus de studenten.

Alternatief
De studenten hebben de minister een alternatief voorstel gegeven. Hierin wordt er meer wiskunde gegeven ten koste van het vak ANW (algemene natuurwetenschappen). "Door natuurlijke interesse hebben beta-scholieren de te verwerven kennis in dit vak al in bezit. Wij spreken hierbij uit eigen ervaring." ANW is in het nieuwe voorstel op de havo al verdwenen.

Noot voor de pers

Voor meer informatie over de brief van de studieverenigingen kunt u contact opnemen met Frank van Rest van studievereniging "De Leidsche Flesch" via (071 . 527 70 70 / 06 28 85 91 40 en frank@deleidscheflesch.nl).


Persbericht donderdag 19 januari (Microsoft Word)
Persbericht donderdag 19 januari (Plain text)

Persbericht donderdag 19 januari

Wiskundestudenten mogen "Lieve Maria"-brief aanbieden
De betastudenten die minister Van der Hoeven (Onderwijs) in een open brief vroegen nog eens goed naar de plannen voor onderwijshervormingen te kijken, hebben een afspraak met haar kunnen maken. Aanstaande dinsdag 24 januari mogen de studenten in de Tweede Kamer de brief aanbieden.

Aansluitingsproblemen
De studenten plaatsten hun verzoek op de website www.lievemaria.nl alwaar een discussie plaatsvond over de huidige aansluitingsproblemen en de nieuwe plannen. Volgende week donderdag (26 januari) zal in de Tweede Kamer het wetsvoorstel over aanpassingen van de Tweede Fase besproken worden. Het grootste struikelblok voor de studenten is dat de minister 30% minder wiskunde verplicht wil stellen in het beta-profiel Natuur&Techniek: "Wij hebben nu al aansluitingsproblemen. Met de maatregelen van de minister zullen die alleen maar toenemen.". Bovendien denken de studenten dat de onderwijsmethode en de invulling van wiskunde moeten veranderen.

Goed nieuws?
Minister Maria van der Hoeven heeft in een reactie aangegeven dat ze de studenten ook iets wil vertellen. "We zijn erg benieuwd, we hopen dat ze goed nieuws heeft.", aldus de studenten wiskunde, natuurkunde en informatica.

Steunbetuigingen
Inmiddels hebben organisaties als de VSNU (vereniging van universiteiten), de NVVW (vereniging voor wiskundeleraren) en het ISO (vereniging voor studenten) hun steun betuigd. Ook hebben veel universitair docenten in de betasector zich achter de studentenactie geschaard.


Noot voor de pers

Voor meer informatie over de brief van de studieverenigingen kunt u contact opnemen met Frank van Rest (06 2885 9140) of Gonny Hauwert (06 4143 6324) van studievereniging "De Leidsche Flesch" (071 - 527 70 70) of mail naar frank@deleidscheflesch.nl.Persbericht vrijdag 13 januari (Microsoft Word)
Persbericht vrijdag 13 januari (Plain text)

Persbericht vrijdag 13 januari

Wiskundestudenten maken zich zorgen over eigen niveau.
Open brief aan Maria van der Hoeven

Studieverenigingen voor wiskunde, natuurkunde en informatica vanuit heel Nederland hebben in een open brief aan minister Maria van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hun zorgen geuit over het wiskundeniveau van eerstejaarsstudenten.

In de brief vragen de studenten de minister het wetsvoorstel over onderwijsvernieuwingen, dat donderdag 19 januari in De Tweede Kamer zal worden behandeld, te heroverwegen.

Wiskundekennis laag
"Sinds 2002 komen "Tweede Fase"-studenten aan op de universiteiten. Inmiddels is gebleken dat de wiskundekennis bij deze studenten lager is dan voorheen." De studenten zien na drie jaar nog geen verbeteringen en concluderen dat dit geen opstartproblemen waren. "Nog steeds is het wiskundeniveau van de gemiddelde eerstejaarsstudent te laag. Gevolg is dat wij nu aansluitingscursussen nodig hebben om het universitaire niveau te halen. Sommige universiteiten passen hun wiskundig niveau zelfs naar beneden toe aan.", aldus de studenten.

Afnemende studielast
De studenten hebben vooral kritiek op de nieuwe onderwijshervormingen: "Wij vragen ons af, waarom na de evaluatie door het Tweede Fase Adviespunt de studielast voor wiskunde afneemt in plaats van toeneemt. Het ligt volgens ons meer voor de hand om het verplichte deel van het wiskundeonderwijs te verzwaren in plaats van te verlichten. De vermindering van het aantal wiskunde-uren is in strijd met de wens om in Nederland de innovatieve kenniseconomie te versterken."

Open brief aan Maria van der Hoeven
De studieverenigingen hebben voor hun actie een website opgezet met als adres www.lievemaria.nl . Op de website staan enkele problemen waar de studenten nu tegen aan lopen en kan er gediscussieerd worden over de onderwijshervormingen. Verder is hier de open brief te lezen.


Noot voor de pers

Voor meer informatie over de brief van de studieverenigingen kunt u contact opnemen met Frank van Rest van studievereniging "De Leidsche Flesch" via (071 . 527 70 70 / 06 28 85 91 40 en frank@deleidscheflesch.nl).


Terug naar het begin