Waarom hebben jullie de brief geschreven?
Wij merken nu dat we op de middelbare school niet goed opgeleid zijn op het gebied van wiskunde. Toen wij hoorden dat de minister nog minder wiskunde (namelijk 30% minder) verplicht wilde stellen in het Natuur&Techniek-profiel, schrokken wij erg. Nu al kunnen wij het universitair niveau niet aan, dus na de geplande onderwijshervormingen zal dat alleen maar toenemen. Er is dus juist beter wiskunde-onderwijs nodig.

Maar er is toch een extra wiskunde D?
Ja, dat klopt, maar dat vak is voor een middelbare school niet verplicht aan te bieden. Dit betekent dat er dus geen garantie bestaat dat een scholier de mogelijkheid heeft het vak te volgen. Ook is het vak een keuzevak, en zal een scholier dus actief de beslissing moeten maken het vak te volgen. Een scholier kan nog heel moeilijk inschatten hoe belangrijk wiskunde op zijn vervolgopleiding is, en zal daarom het belang van het vak niet goed inzien. Ook staat de inhoud van het vak nog niet vast, en zal het niet in het centraal examen opgenomen worden. Beide punten baren ons zorgen. Daarnaast zijn wij van mening dat wanneer een scholier kiest voor het Natuur&Techniek profiel, hij er vanuit moet kunnen gaan dat hij daarmee een goede vooropleiding heeft voor een bèta-vervolgstudie, ook zonder keuzevak Wiskunde D.

Maar voor de invoering van de Tweede Fase kregen jullie minder uren wiskunde dan nu, dat heeft dus niet geholpen?
Dat klopt. Voor de Tweede Fase kregen we (omgerekend) 646 uur wiskunde. In de Tweede Fase is dat toegenomen tot 760 uur. Blijkbaar is er dus ook iets mis met de methode van het wiskunde-onderwijs. Maar door de verlaging die de minister nu wil doorvoeren wordt er nog minder wiskunde (520 uur) gegeven dan voor de Tweede Fase. Dat lijkt ons geen oplossing voor het probleem.

Wat lijkt je dan wel de oplossing voor het probleem?
Wij hebben geen verstand van onderwijsmethoden, maar we merken wel dat we nu tekort komen. De grafische rekenmachine heeft ons op de middelbare school lui gemaakt, en mede door de formulekaart is parate kennis nu afwezig. We denken dus dat er goed moet worden gekeken naar de onderwijsmethode, maar zijn stellig van mening dat het begint bij oefening. Oefening baart kunst, maar kost ook zeker veel tijd.

Is het zo erg dat jullie aansluitingscursussen nodig hebben?
Wij vinden van wel. De tijd die wij er nu in steken om aansluiting te vinden bij het universitair niveau hadden wij liever in verdieping van onze wiskundige kennis gestoken. Daarnaast wordt het probleem niet opgelost met aansluitingscursussen. Het probleem is veel fundamenteler van aard. Onze basis is niet goed, en dat merk je jaren later nog. Deze basis verbeter je niet met een extra cursus.

Vinden jullie dan alles slecht wat de minister doet?
Nee hoor, de aanpassingen die ze doet om kleine deelvakken te verwijderen en zo het onderwijssysteem beter organiseerbaar, werkbaar en studeerbaar te maken vinden wij erg goed. Alleen beseft de minister niet goed dat wiskunde het fundament is van een bèta-vervolgopleiding. Als je als streven hebt om van Nederland een kenniseconomie te maken, geef je met deze hervormingen een verkeerd signaal.

Terug naar het begin