Ondersteunt u of uw organisatie ook deze actie? Mail dan naar Frank van Rest met het verzoek uw naam of organisatie onder "Wie steunen ons?" te plaatsen.

De volgende personen/organisaties ondersteunen onze actie:
VSNU, vereniging van universiteiten


Nederlandse vereniging voor wiskundeleraren


Landelijke studenten vakbond


Landelijk Aktie Komitee Scholieren


Interstedelijk studenten overleg


Centrum voor Wiskunde en Informatica, Amsterdam


WisBase


VSSD


VENI, de Vereniging van Eindhovense Natuurkundig Ingenieurs


UReka
Universiteitsraadsfractie Universiteit Twente


Noordelijke Hogeschool Leeuwarden


Nederlandse OnderwijsCommissie voor Wiskunde


Lerarenopleiding Wiskunde van de NHL (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden)

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen


Koninklijk Wiskundig Genootschap


Instituut Brookman
studiebegeleiding


ICT-Lyceum ROC Deltion College
Zwolle

Het SONS (Studenten Overleg Natuur en Sterrenkunde) van de universiteit Utrecht


Freudenthal Instituut; Expertisecentrum voor Reken/Wiskundeonderwijs


dr. Annejet P. Meijler
directeur NWO Exacte Wetenschappen


DeltaWis


De redactie van Pythagoras
wiskundetijdschrift voor jongeren


CQM


Werktuigkundige Studievereniging Simon Stevin
(Technische Universiteit Eindhoven, 813 leden)


Werktuigbouwkundig Studiegenootschap Isaac Newton
(Universiteit Twente, 670 leden)


VSAE Vereniging Studenten Actuariaat en Econometrie
(UvA Amsterdam, 800 leden)


TEV Tilburgse Econometristen Vereniging
(UvT Tilburg, 243 leden)


Technologisch Gezelschap
studievereniging voor Scheikundige Technologie en Bioproces Technologie TU Delft
(Technische Universiteit Delft, 350 leden)


T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'
(Technische Universiteit Eindhoven, 260 leden)


Study Association Industrial Design LUCID
(Technische Universiteit Eindhoven, 406 leden)


Studievereniging Paradoks
(Universiteit Twente, 600 leden)


Studievereniging Mens
(Vrije Universiteit Amsterdam, 135 leden)


Studievereniging Intermate
(Technische Universiteit Eindhoven, 214 leden)


Studievereniging ECU’92 - Economie
(Universiteit Utrecht, 1100 leden)


Studievereniging der Biomedische Technologie Protagoras
(Technische Universiteit Eindhoven, 617 leden)


Studievereniging "Chemisch Dispuut Leiden"
(Universiteit Leiden, 250 leden)


Studie Vereniging van Advanced Technology Astatine
(Universiteit Twente, 100 leden)


Kraket Studievereniging voor Econometrie en Operationele Research
(VU Amsterdam, 167 leden)


Elektrotechnische Studievereniging Scintilla
(Universiteit Twente, 580 leden)


Elektrotechnische Studievereniging 'Thor'
(Technische Universiteit Eindhoven, 500 leden)


de Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging Proton


Chemo en Technisch Studenten Genootschap Alembic
(Universiteit Twente, 208 leden)


'Electrotechnische Vereeniging'
(Technische Universiteit Delft, 700 leden)


Willem van Ravenstein
docent wiskunde
lerarenopleiding vo/bve
hogeschool rotterdam


Theo Hendriks
UHD Operations research en Logistiek
Wageningen Universiteit

Steven van Campen
4dejaars student Lucht- en Ruimtevaarttechniek TUDelft

Sjoerd Beugelsdijk, PhD.
Associate Professor Industrial Economics

Sicco Verwer
PhD student Theoretische Informatica
TU Delft

rof.dr.ir. J.A.E.E. van Nunen
Hoogleraar Vakgroep Beslissings- en Informatiewetenschappen
Programmaleider onderzoeksprogramma Logistiek en Informatiesystemen (onderzoeksschool ERIM)
RSM Erasmus University
Wetenschappelijk directeur Academic Centre for TransPORT
Wetenschappelijk directeur ICES/KIS programma Transumo

Robbert Dijkgraaf
Universiteit van Amsterdam

Rik Lopuhaä
UHD Statistiek
Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica
TU Delft

René de Koster
Professor of Logistics and Operations Management
RSM Erasmus University


prof.dr. Vincent Icke
hoogleraar Theoretische Sterrenkunde, UL
bijzonder hoogleraar Kosmologie, UvA
beeldend kunstenaar
Leiden


Prof.Dr. Ton G. de Kok
Professor of Operations Planning and Control
Director, European Supply Chain Forum
Scientific Director Beta Research School
Technische Universiteit Eindhoven
Department of Technology Management


Prof.dr. Richard J. Boucherie
Hoogleraar Stochastische processen in telecommunicatie en logistiek
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Universiteit Twente


prof.dr. Jan van de Craats
hoogleraar wiskunde Universiteit van Amsterdam en Open Universiteit

Prof.dr. H.C. Tijms
Hoogleraar wiskunde/econometrie
Vrije Universiteit Amsrterdam

Prof.dr. Eric Opdam,
Hoogleraar wiskunde,
Korteweg-de Vries Instituut,
Universiteit van Amsterdam

Prof.dr. A.W. van der Vaart
Hoofd Afdeling Wiskunde
Vrije Universiteit


Prof.dr Jan W. Kijne
(hoogleraar Plantenfysiologie, faculteitsbestuurder en directeur Pre-University College, Universiteit Leiden)

Prof. Dr. R. Kaas
Opleidingdirecteur Actuariële Wetenschappen
Universiteit van Amsterdam

prof. dr. J.H.M. Steenbrink
hoogleraar meetkunde RU Nijmegen
coordinator opleiding wiskunde RU Nijmegen

Prof. dr. ir. J.J.W. van der Vegt
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Leerstoel Numerieke Analyse en Mechanica
Universiteit Twente

Prof. dr. Henk Zijm
Hoogleraar Wiskunde en Rector Magnificus Universiteit Twente

Prof. dr. G.J.Heckman
Hoofd afdeling Mathematische Fysica
Radboud Universiteit Nijmegen.

Prof. dr. C.H Hommes
hoogleraar Wiskundige Economie
opleidingsdirecteur Econometrie & Operationele Research Universiteit van Amsterdam

Prof. dr G.T. Timmer
Hoogleraar bedrijfseconometrie aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Directeur/oprichter ORTEC

Prof. dr Edgar J J Groenen
Opleidingsdirecteur Natuurkunde
Universiteit Leiden

Prof dr C. Mirjam van Praag
Professor of Entrepreneurship and Organization
Director of the Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE)
Associate Editor of Small Business Economics (SBE)

Otger van Delft
Docent
Fontys Hogescholen Informatica

Onno Boxma
Hoogleraar Stochastische Besliskunde
Faculteit Wiskunde en Informatica
TU Eindhoven

Niek Tholen
docent wiskunde TU Delft

Mark Veraar
(TUDelft)

Marco Swaen
lerarenopleiding wiskunde van HvA

Marcel G. de Bruin
UHD Wiskunde
TU Delft

Lex Schrijver
onderzoeker en hoogleraar wiskunde
Centrum voor Wiskunde en Informatica
en Universiteit van Amsterdam

Klaas Slooten
Maître de Conférences
Université Claude Bernard Lyon 1
Frankrijk.

Joost Hulshof,
hoogleraar analyse
Afdeling Wiskunde
Faculteit Exacte Wetenschappen
Vrije Universiteit (Amsterdam)

Joost A. Klugkist
Promovendus theoretische natuurkunde
Groningen

Johann Hurink
UHD Combinatorial Optimization and Scheduling
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Universiteit Twente


Jeroen C.J.M. van den Bergh

Hoogleraar Milieueconomie
Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
& Instituut voor Milieuvraagstukken
Vrije Universiteit
Amsterdam

Jan-Willem van Holten
Hoogleraar theoretische natuurkunde
NIKHEF/Vrije Universiteit Amsterdam

Jan Maas
PhD student
TU Delft

Jan Karel Lenstra
algemeen directeur CWI, hoogleraar TUE

Jan Essers
docent wiskunde Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Jacques Siegers
hoogleraar economie
USE
Universiteit van Utrecht

Ivo Adan
Universitair Hoofddocent
Faculteit Wiskunde en Informatica
Technische Universiteit Eindhoven


ir.Harrie Linskens
docent Natuur- en Wiskunde
Fontys Hogescholen, opleiding Technische Natuurkunde en opleiding Audiologie.

ir. S. van Veldhuizen
PhD Student Numerical Analysis (Applied Mathematics)
TU Delft

ir. R. Schmeits
Hogeschooldocent Natuurkunde
Fontys Hogescholen

Ir. M.W.M. van de Ven,
Bestuurslid KIVI-NIRIA afdeling Docenten,
Vader van 5 kinderen met Wiskundepakket op HAVO (1x) en VWO(4x),
Voormalig Associate Lector (sinds 1-12-2005 met FPU),
Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool Eindhoven,

Ir. l. oosting,
Hogeschooldocent

ir. Hein P. Klooster

Ir. Erik W. Thomassen
docent mechanica
Haagse Hogeschool

ir H.F.M. Corstens
docent wiskunde en dir. interfac. onderwijs
TUDelft

Interstedelijk Studenten Overleg


Hendrik Lenstra
Hoogleraar wiskunde, Universiteit Leiden
Spinozaprijswinnaar

H.M. Mulder
Universitair Docent Wiskund
Econometrisch Instituut
Erasmus Universiteit Rotterdam

H. van de Loo
docent wis- en natuurkunde
Fontys Hogescholen

Guido Sweers,
UHD Wiskunde
TUDelft

Geert Dirks
Docent wiskunde
Fontys hogescholen informatica

Frans Keune
hoogleraar wiskunde
Radboud Universiteit Nijmegen

Frank van der Duyn Schouten
Rector Magnificus Universiteit van Tilburg

Florian Wagener
UD Wiskundige Economie
FEE
Universiteit van Amsterdam

Finn Wynstra
NEVI Professor of Purchasing & Supply Management
RSM Erasmus University

F. Daalderop
Docent Wiskunde
TU Delft

Erik van Zwet
Universitair Docent &
Studieadviseur Wiskunde
Universiteit Leiden

Edsko Hekman
UD Biomedische Werktuigbouw
Universiteit Twente

Drs. K. van den Hoeven
Hoofddocent Wiskunde en Statistiek
Vrije Universiteit
Faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

drs. Herman ten Napel
docent wiskunde, Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie
Universiteit van Amsterdam.
Co-ordinator van de jaarlijkse vergadering van de wiskundedocenten van de economische faculteiten c.q.opleidingen van:
Erasmus Universiteit Rotterdam
Rijksuniversiteit Groningen
Vrije Universiteit Amsterdam
Universiteit van Tilburg
Universiteit Maastricht
Universiteit van Amsterdam
Open Universiteit Heerlen
Universiteit Utrecht
Wageningen Universiteit

drs. E.M. van Elderen
Docent Wiskunde
TU Delft

dr.ir. Marcel J. Boumans (UHD)
Department of Economics
University of Amsterdam


Dr.ir. H.J. de Vries
Associate Professor Standardization
Rotterdam School of Management Erasmus University


Dr.ir. C. Vuik
Universitair Hoofddocent Wiskunde
TU Delft

Dr.E.Glas
Delft Institute of Applied Mathematics

dr. Silja Renooij
Department of Information and Computing Sciences
Universiteit Utrecht, The Netherlands


Dr. Roelof Koekoek
Docent Wiskunde
TU Delft

Dr. Rein Nobel, UD Besliskunde
Vakgroep Econometrie
Vrije Universiteit

Dr. Rainer H. Kaenders
Vakdidacticus wiskunde
TU Delft & Radboud Universiteit Nijmegen

Dr. R. Nunez Queija
Universitair Docent Technische Universiteit Eindhoven
& Wetenschappelijk Onderzoeker Centrum voor Wiskunde en Informatica

Dr. Jan van Neerven
UHD Wiskunde
TU Delft

dr. J.A.M. de Groot
Docent Wiskunde
TU Delft

Dr. J. Vermeer
Technical University Delft
Faculty EWI, Department of applied mathematical analysis

Dr. J. Oosterhoff
emer. hoogleraar Wiskunde, Vrije Universiteit

Dr. Iris F.A. Vis
Universitair Docent Logistiek
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
Afdeling Informatiekunde en Logistiek

Dr. ir. Michiel T. Kreutzer
Assistant Professor, Delft University, Chemical Engineering

Dr. ir. Marleen Keijzer
Docent Wiskunde
TU Delft

dr. ir. B.J. van der Steeg
(voormalig) docent wiskunde

Dr. Henk Norde
UHD Wiskunde
Opleidingsdirecteur Econometrie en Operationele Research
Universiteit van Tilburg

Dr. Harry van Zanten
UD Wiskunde
Vrije Universiteit Amsterdam

dr. Harry Kneppers
Docent wiskunde
TU Delft

dr. H.J.Smid
UHD wiskunde TU Delft
faculty EEMCS, Delft University of Technology

dr. Georg Prokert
Universitair docent Wiskunde
Technische Universiteit Eindhoven

Dr. Eva Coplakova
docente wiskunde
TU Delft

Dr. Erik van der Sluis
UD Operationele Research
vakgroep Kwantitatieve Economie
UvA /FEE

dr. Erik Lagendijk
Director of Education
Applied Physics

Dr. Derk Pik,
wiskundige, musicus,
werkzaam aan de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam,
eindredacteur Nieuw Archief voor Wiskunde en
docent Wiskundige Structuren in Muziek, conservatorium Den Haag

Dr. Ale Jan Homburg
Universitair hoofddocent
Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde
Universiteit van Amsterdam

Dr. A.H.G. Rinnooy Kan

dr Piet Rietveld
Professor in Transport Economics
Vrije Universiteit

Dr K. P. Hart
UHD Wiskunde
TU Delft

Christiaan Heij
Voorzitter Opleidingscommissie Econometrie & Besliskunde
Econometrisch Instituut
Erasmus Universiteit Rotterdam

Cees Witteveen
Universitair Hoofddocent Theoretische Informatica
TU Delft

C. van 't Hoenderdal
( HTS en Wetenschappelijk Rekenen TUDelft)

Bert Zwart
Universitair Docent Wiskunde
Technische Universiteit Eindhoven

Bernard A. Boukamp
UHD anorganische materiaalkunde
faculteit TNW, Universiteit Twente

Ben de Pagter
hoogleraar Analyse
opleidingsdirecteur Technische Wiskunde TUD
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Faculteit EWI Technische Universiteit Delft

Bas Edixhoven
hoogleraar meetkunde, Leiden

Bart Vrijdaghs
Natuurkunde leraar
Docent Wiskunde Aansluiting UL
Docent Natuurkunde UL
Voorzitter Kring den Haag van Natuurkunde leraren NVON
Vertegenwoordiger van de Faculteit der Geneeskunde UL
in het landelijke overleg deficientieproblematiek natuurkunde

Arnold Moene
docent aan leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit
Wageningen Universiteit

Albert PM Wagelmans
Hoogleraar Mathematische Besliskunde
Opleidingsdirecteur Econometrie & Besliskunde en Informatice & Economie
Econometrisch Instituut
Erasmus Universiteit Rotterdam


A.J. van Zanten
Hoogleraar Wiskunde en Theoretische Informatica
Universiteit Maastricht/Technische Universiteit Delft

Wolfgang Köchers
docent wiskunde
Helen Parkhurst, Almere

W.Ris
schoolleider en Wiskundedocent
Keizer Karel College
Amstelveen

Tom van Deursen,
docent natuurkunde havo, vwo
Het lyceum Vos, Vlaardingen

R.Meertens
Sectievoorzitter wiskunde
Sintermeertencollege Heerlen.

Prof. Dr. D. van Straten
Hoogleraar wiskunde
Johannes Gutenberg Universitaet
Mainz
Duitsland.

Patrick Heebels
docent wiskunde Vossius Gymnasium
Amsterdam

P. van der Weijden
Leraar wiskunde

P. Logman
docent natuurkunde
BSG Bergen (NH)

Namens de wiskundedocenten van het Visser 't Hooftlyceum,
Cécile Heesterman

Mw. M.J. Deelen . van Os,
Lerares wiskunde

Monique Tonino

Docent wiskunde Johan de Witt-gymnasium, bovenbouw

Lydwin van Rooyen
Studente Natuurkunde
UvA

Knaap-van Meeuwen
Lerares biologie, coordinator verrijkingsprogramma's Rijnlands Lyceum Wassenaar

Kees Kan
Sectieleider wiskunde
OSG Sevenwolden
Bovenbouw HAVO/VWO
Heerenveen

Jos Remijn,
docent wiskunde,
SG Dalton Voorburg

Jan Kruijs,
docent wis-, natuur-, scheikunde en informatica
Deltion College Zwolle

Jan Jimkes,
oud-leraar wiskunde
en oud-conrector van het St. Bonifatiuscollege Utrecht

J.Molenaar
UHD toegepaste wiskunde
TU/e

J. Kamerling
docent wiskunde

Ir. R. Hanzen
leraar wiskunde

Ir Johan de Jong
leraar natuurkunde bovenbouw VWO en schooldecaan Havo/VWO
masterstudent WWTS/PSTS Universiteit Twente

Ingrid Hoovers te Nijmegen, docent wiskunde

Ilan M. Kisch
docent wiskunde Vossiusgymnasium en 4eGymnaium

Hans Maas
docent wiskunde
Vossiugymnasium
Amsterdam

hannah askes(PABO-studente)

Edward van IJzendoorn
Rob Toepoel
Nico Zijlstra
Monica Woldinga
Sectie wiskunde Havo-Vwo
ROC Nova College
Haarlem, Hoofddorp en Amstelveen

drs. M.A.F. van Campen-Berlie,
bioloog, leraar

Drs. M. A. Weenen
Docent natuurkunde St.-Odulphuslyceum

Dr. M.F.W. Dubois
leraar biologie en decaan
Gymnasium Haganum

Douwe Bergsma
Namens de Lerarenopleiding Wiskunde van de NHL (Noordelijke
Hogeschool Leeuwarden)

Don Barents
Docent Wiskunde
Aloysius College Den Haag

Dick Klingens
Docent wiskunde Krimpenerwaard College, Krimpen aan den IJssel
Eindredacteur van het tijdschrift Euclides (NVvW)

Dick Klingens
Docent wiskunde Krimpenerwaard College, Krimpen aan den IJssel
Eindredacteur van het tijdschrift Euclides (NVvW)

David E. Dirkse
leraar wiskunde,elektrotechniek

Daniela Svajcer, wiskunde docent op Vossius Gymnasium Amsterdam

Alex van den Brandhof
docent wiskunde Vossiusgymnasium
Amsterdam

Yan Grange
Student hoge energiefysica en sterrenkunde

Steven Rieder
student natuur- en sterrenkunde,
lid landelijke onderwijscommissie sterrenkunde en vice-voorzitter faculteitsraad Betawetenschappen Universiteit Utrecht

Sanne Lempers
Willeke van Hout
Kevin van Eeten
Vera Wiermans
Tom Jansen
Studenten scheikundige technologie, Eindhoven

Matthijs Bijl
student Toegepaste Wiskunde
Universiteit Twente

Jeroen Jansen
Student Advanced Technology
Universiteit Twente

Ir. P.Nabbe
Docent wiskunde
Breda.

Ir. Jelle Agema
oud student Lucht- en Ruimtevaarttechniek

Ir. G.J. van 't Klooster
oud student Informatica
T.U.-Delft

Floor van de Pavert
Student natuurkunde, Universiteit Utrecht

Eerstejaars studenten Econometrie, Vrije Universiteit.

De studenten in het studentenhuis Lipperkerkstraat 14 te Enschede
Stefan Wilkens, Advanced Technology
Michiel Boonstra, Werktuigbouwkunde
Peter Schoondenbeek, Natuurkunde

Clemens J.M. Kool
Professor of Finance and Financial Markets
Utrecht School of Economics, Universiteit Utrecht

Chris van den Berg
Wiskunde student 1ste graad wiskunde, eHva in Amsterdam
Wiskunde docent, Montessori lyceum, Amsterdam
Informatiekunde student, VU Amsterdam

Arjen van der Gaag
Docent wiskunde
Christelijk College Nassau Veluwe

Angelique Wammes, 21 jaar, 3e jaars scheikunde student

Wim Berkelmans
directeur Vierkant voor Wiskunde
Mathematisch Instituut, Leiden

Vic van Dijk
Voorzitter UReka-fractie 2005/2006
Lid Universiteitsraad Universiteit Twente


Tima van der Linden
4e jaars scheikunde

Thea Vuik
Scholiere Vwo 5, profiel NT
Comenius College te Capelle aan den IJssel

Tanne Hoff
Docent biologie
Het college Vos, Vlaardingen

Richard W.J. Heikens
(Zwolle)

Reinier

Reinie Erné
wiskundige

Matthijs Coster
wetenschappelijk onderzoeker bij Defensie

Maria L.A.Rietdijk-Helmer

redacteur van de essaybundel Steeds minder leren


Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen


Klaas knijnenberg
Voorzitter gemeentebelang kampen

Joost Steins Bisschop

Ir. Jeroen Leeflang
Webmaster wiskunde.pagina.nl

ir. Jasper H. Groot Koerkamp
octrooigemachtigde

ir Erik J van den Ent
sevenhuijsen associates
raadgevend ingenieurs bij industriele projecten van united nations

ing. A.T. Reinicke
Systeembeheerder Informatica
Fontys Hogescholen Informatica te Eindhoven

Henk Pfaltzgraff

Hendrik Jan Veenstra

Gerard F.M. Beenker
Senior VP Philips Research Laboratories
Afgestudeerd als wiskundige aan TU Eindhoven

Fieke Dekkers
Wetenschappelijk onderzoeker, RIVM, Bilthoven

drs. J.P.C. van Hooff
alg. directeur Noorderkwartier N.V.

Drs. F.W. Sprenger
Loopbaanadviseur

Dr. Rachel H. Rietdijk
natuurkundige
werkzaam bij Shell Research & Technology Rijswijk

Dr. Koos de Vos
natuurkundige
werkzaam bij Shell Research & Technology Rijswijk

Dr. Hendrik van Aken, fysisch oceanograaf
Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek de Zee, Texel

Dr. C. (Cees) van der Marel
Philips Research
Eindhoven

Dr C.W. Rietdijk
NatuurkundigeTerug naar het begin